Vår policy

Vår policy består av följande punkter och genom att beställa på vår webbshop eller på något annat sätt förbinder vi oss, båda parter, till detta;


1:0 Försäljning

1:1 Vi säljer inte till konsumenter (privatpersoner)

1:2 Samtliga beställningar där man försöker komma förbi detta (1:1) polisanmäls.

1:3 Vi har garanti på samtliga produkter förutom skräddarsydda produkter eller specialbeställningar.

1:4 Garantispannet är 3 månader till 5 år.