ECE R65

ECE R65

ARBETE PÅ VÄG - ECE R65

"Varningslykta" är grundutmärkning och minsta utmärkning av arbetsfordon. Varningslykta på ett fordon används för att varna andra trafikanter om fordonet måste ställas upp eller föras så att det kan utgöra hinder eller fara för övrig trafik. Varningslyktan skall vara synlig från alla håll mätt på 1,2 meters höjd 20 meter ifrån lampan. Kontrollampa med orange sken ska finnas, väl synlig från förarplatsen. Varningslykta ska vara godkänd och får bara användas då fordonet utgör fara eller hinder för andra trafikanter. Fordonets ordinarie varningsblinker får inte användas i väghållningsarbete annat än i ett akut läge.

Visa:
Sortera efter:

Arbetsrampen

NY innovativ produkt..

13 799kr